• Dlouhodobé

Fotbal - Kvalifikace EURO 2020 sázky

Vítěz skupiny

19.11.2019

13:45

Skupina A

Anglie 1,00

Česká republika 13,50

Kosovo 56,00

Černá Hora 170,00

Bulharsko 290,00

+3
13:45

Skupina B

Ukrajina 2,10

Portugalsko 2,50

Srbsko 5,00

+3
13:45

Skupina C

Německo 1,28

Nizozemsko 3,50

Severní Irsko 30,00

+3
13:45

Skupina D

Švýcarsko 1,95

Dánsko 2,30

Irsko 5,00

+3
13:45

Skupina E

Chorvatsko 1,35

Slovensko 7,25

Wales 7,25

Maďarsko 7,50

+3
13:45

Skupina F

Španělsko 1,02

Švédsko 12,00

Rumunsko 22,00

Norsko 35,00

+3
13:45

Skupina G

Polsko 1,16

Rakousko 5,50

Izrael 10,00

Slovinsko 80,00

+3
13:45

Skupina H

Francie 1,12

Turecko 6,00

Island 10,50

Albánie 200,00

+3
13:45

Skupina I

Belgie 1,07

Rusko 6,25

Skotsko 40,00

+3
13:45

Skupina J

Itálie 1,03

Finsko 12,00

Bosna a Hercegovina 20,00

Řecko 50,00

+3
Umístění 1-2

19.11.2019

13:45

Skupina A

Anglie 1,00

Česká republika 1,30

Kosovo 4,50

Černá Hora 14,00

Bulharsko 16,00

+3
13:45

Skupina B

Ukrajina 1,17

Portugalsko 1,20

Srbsko 2,00

+3
13:45

Skupina C

Německo 1,00

Nizozemsko 1,05

Severní Irsko 7,00

+3
13:45

Skupina D

Švýcarsko 1,20

Dánsko 1,35

Irsko 1,70

+3
13:45

Skupina E

Chorvatsko 1,03

Maďarsko 2,25

Slovensko 2,50

Wales 3,00

+3
13:45

Skupina F

Španělsko 1,00

Švédsko 1,50

Rumunsko 4,00

Norsko 4,50

+3
13:45

Skupina G

Polsko 1,02

Rakousko 1,60

Izrael 3,00

Slovinsko 5,00

Republika Severní Makedonie 17,00

+3
13:45

Skupina H

Turecko 1,65

Island 2,30

Albánie 17,00

+3
13:45

Skupina I

Rusko 1,12

Skotsko 6,00

Kypr 40,00

Kazachstán 80,00

+3
13:45

Skupina J

Finsko 2,00

Bosna a Hercegovina 2,60

Řecko 4,50

Arménie 25,00

+3
Umístění 1-2

19.11.2019

13:45

Skupina A

Česká republika ano 1,30

Česká republika ne 3,10

Bulharsko ano 4,50

Bulharsko ne 1,12

+3
13:45

Skupina B

Portugalsko ano 1,20

Portugalsko ne 3,80

Srbsko ano 2,00

Srbsko ne 1,70

Ukrajina ano 1,17

Ukrajina ne 3,90

+3
13:45

Skupina C

Německo ano 1,00

Německo ne 25,00

Nizozemsko ano 1,05

Nizozemsko ne 8,50

Severní Irsko ano 7,00

Severní Irsko ne 1,07

+3
13:45

Skupina D

Švýcarsko ano 1,20

Švýcarsko ne 3,80

Dánsko ano 1,35

Dánsko ne 2,90

Irsko ano 1,70

Irsko ne 2,00

+3
13:45

Skupina E

Chorvatsko ano 1,03

Chorvatsko ne 8,00

Wales ano 3,00

Wales ne 1,33

Slovensko ano 2,50

Slovensko ne 1,45

Maďarsko ano 2,25

Maďarsko ne 1,57

+3
13:45

Skupina F

Španělsko ano 1,00

Španělsko ne 30,00

Švédsko ano 1,50

Švédsko ne 2,40

Rumunsko ano 4,00

Rumunsko ne 1,15

Norsko ano 4,50

Norsko ne 1,12

+3
13:45

Skupina G

Republika Severní Makedonie ano 17,00

Republika Severní Makedonie ne 1,00

Polsko ano 1,02

Polsko ne 12,00

Rakousko ano 1,60

Rakousko ne 2,20

Izrael ano 3,00

Izrael ne 1,33

Slovinsko ano 5,00

Slovinsko ne 1,10

+3
13:45

Skupina H

Turecko ano 1,65

Turecko ne 2,10

Island ano 2,25

Island ne 1,57

+3
13:45

Skupina I

Rusko ano 1,12

Rusko ne 5,00

Skotsko ano 6,00

Skotsko ne 1,07

+3
13:45

Skupina J

Bosna a Hercegovina ano 2,75

Bosna a Hercegovina ne 1,37

Řecko ano 8,50

Řecko ne 1,05

Finsko ano 1,60

Finsko ne 2,20

Arménie ano 25,00

Arménie ne 1,00

+3

Kvalifikace EURO 2020

Na sázence

Sázenkové kombinace